Yeniköy Tıp Merkezi

Ana Sayfa  |  Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

Check-Up

50 yaşın üzerindeki herkesin düzenli olarak check-up yaptırmasını öneriyoruz.

Devamı

Mamografi

Yeniköy Tıp Merkezi'nde Mamografi yaptırmak çok kolay.

Devamı

Fizik Tedavi

Yeniköy Tıp Merkezi en yeni teknoloji ile fizik tedavi hizmeti vermektedir.

Devamı

Ağız ve Diş Sağlığı

Rutin kontrollerle sağlıklı ve mutlu gülüşlere sahip olabilirsiniz.

Devamı

Hasta Hakları

Yeniköy Tıp Merkezi'nde tedavi olmaya başlamadan önce haklarınızı öğrenin.

Devamı

Meme Kanseri

Op. Dr. Y. Kemal Akay

Genel Cerrahi

Meme kanseri kadınlar arasındaki en yaygın kanser türüdür. Bütün kadın kanserlerinin %25'ini oluşturur. Kendi kendini muayene ve tarama metodları ile teşhis edilebilen bu kanserin tedaviye cevabıda yüksektir. Tedavinin başarısında erken teşhisin payı çok önemlidir.

Meme Kanserİnde Risk Faktörleri

* Ailesinde meme kanseri olması (Anne, kız kardeş, kız) Anormal (mutant) (BRCA1 ve BRCA2 genlerinin varlığı)

* Adet başlama yaşının erken olması (12 yaş ve öncesi)

* Menapoz yaşının geç olması (50 yaş ve sonrası)

* Hiç doğum yapmamış olmak

* İlk doğumunu 35 yaşından sonra yapmak

* Bebeğini emzirmemek

* Uzun süreli hormon tedavisi almak

* Şişman olmak (Aşırı yağlı beslenme)

* Alkol almak

* Bir memede kanser olması, diğer memenin riskini arttırmaktadır.

Bu faktörler meme kanseri riskini artırır. Fakat hastaların bir çoğunda bu risk faktörlerinin de çoğu yoktur.

Meme Kanserİnİn Klinik Özellikleri

* Memede şişlik tümör (%65)

* Memede büyüme %1

* Meme cildinde portakal kabuğu görünümü %4

* Meme cildinde ülser, ödem, kızarıklık %1

* Memede ağrı %5

* Memede akıntı %2

* Aksillada tümör %2

* %14 vakada klinik herhangi bir belirtiye (semptoma) rastlanmamaktadır.

Tümör (kitle) meme kanserinin en sık görülen bulgusudur (%65). Ele gelen kitle birçok hastada meme kanserinin ilk ve tek belirtisi olabilmektedir.

Olguların büyük çoğunda kitle yuvarlak olmayıp gayri muntazam veya yıldız şeklinde bir yapı gösterir. Sert bir kitledir.

Memelerinde şiş bulunduğunu fark eden birçok hasta, uzun bir süre hekime başvurmamakta, zamanla memelerindeki şiş büyük boyutlara ulaşınca da şifa şansını yitirmektedir. Bundan dolayı memesinde bir sertlik hisseden hastanın mutlaka doktora danışmasında büyük yarar vardır.

Tümör büyüklüğü prognoza (hastalığın gidişatına) etki eden önemli bir faktördür. Tümörün büyüklüğü arttıkça tutulan lenf nodu sayısı ve uzak metastaz olasılığı artar.

Ağrı sanılanın aksine meme kanserli hastaların az bir kısmında bulunan bir belirtidir(%5).

Meme başında akıntı kendiliğinden veya sıkma ile gelir. Kanser yönünden patolojik meme başı akıntıları genellikle tek memede olanlardır.

Meme başının içe kaçması veya yön değiştirmesi.

Meme başı epitelinde kaşınma, kırmızılık, kalınlaşma, erezyon gibi bulgular daha çok paget karsinomunun bulgularıdır.

Meme kanserinde bazen meme tümörü yavaş büyür, buna karşılık aksilladaki (koltuk altı) lenf bezi hızlı büyüyebilir(%2). hastada memede bir şey bulunamazken aksillada kitle bulunabilir.

Meme Kanserinde Tanı

Meme muayenesi

Mamografi

Meme Ultrasonografisi

Meme MR

Biopsi

* İnce iğne aspirasyon biopsisi

* Stereotaktik iğne biopsisi

* Eksizyonel biopsi

Mamografi

Tani Amaçli Mamografi

Memesinde kitle, akıntı, ağrı gibi şikayetleri olan hasta 40 yaşının altında ise ilk ultrasonografi, bunda şüpheli lezyon var ise mamografi önerilebilir. 40 yaşının üstünde ise mamografi önerilir.

Muayenede malign kitleyi düşünülen hastalara biopsi öncesi mamografi yapılmalıdır. Amaç kitleyi daha iyi tanımak karşı memede de başka şüpheli lezyon olup olmadığının anlaşılmasıdır.

Tarama Amaçli Mamografi

Tarama amaçlı mamografiler meme kanserinden ölümleri %30 oranında azalttığı kabul edilmektedir. Bu oran yılda bir yapılan taramayla 50 - 59 yaş grubunda % 46'ya kadar yükselmektedir.

Tek başına Ultrasonografi'nin tarama amaçlı kullanımı yarar sağlamadığı gibi yalancı bir güven verebileceği içinde erken teşhis olasılığına da zarar verebilir.

Mamografi ile Tarama

Amerikan kanser cemiyeti, Amerika tabipler birliği ve Amerika radyoloji derneği tarafından 40 yaşından itibaren yılda bir kez yapılması önerilmiştir.

Meme Ultrasonografisi

Mamografiye ek olarak kullanıldığı zaman yararlıdır fakat taramalarda tek başına önerilmez!! Meme ultrasonu mamografide şüpheli yerlere yoğunlaşma açısından da önem taşır.

Ultrasonogragi tek başına mikrokalsifikasyon saptamaz. Ele gelebilen meme kanserinde ultrasonografinin %20.7 oranında yanlış negatif sonuç verdiği görülmüştür. Mamografide saptanan ele gelmeyen meme kanserlerinin önemli bir kısmını göstermediği bildirilmiştir.

Meme Ultrasonu

* Kist ve solid kitle ayrımını yapar

* Dens meme nedeniyle mamografi de görülemeyen fakat ele gelen kitleleri araştırır.

* Yerleşimi nedeni ile mamografide görülmeyen kitlelerin değerlendirilmesine yardımcı olur

* Genç hastalarda, gebe ve laktasyonda olan hastalarda ele gelen kitlelerin araştırılması

* Abse tanısı

* Girişimsel meme operasyonunda yardımcı olmak amacıyla ultrasonografi kullanılır.

Magnetik Rezonans

MR görüntüleme meme kanserinin saptanması, tanısı ve ertelenmesinde ümit vaat etmektedir.

İnvaziv ductal kanser'lerde oldukça iyi sonuçlar verebilmekte. Fakat lobuler karsinom, tubuler karsinom, karsinoma instularda yanlış negatif sonuç verebilmektedir. Bu nedenle günümüzde mamografi ve US'den sonra şüpheli lezyonlarda yol gösterici bir metottur.

* Meme protezlerinin değerlendirilmesi

* Meme kanserinin evrelenmesi

* Kanser sonrası izlem

* Şüpheli mamografi bulgularının ayırıcı tanısında yardımcı bir teknik olarak MR kullanılmaktadır.

Ele Gelmeyen Lezyonlarin Tanısı

Mamografik taramanın yaygın yapılması sonucu mamografide şüpheli ele gelmeyen malign açıdan şüpheli lezyonların sayısı çok artmıştır. Bu lezyonlara biopsi yapılınca bulunamama ihtimali vardır. Bu nedenle cerrahi açık biopsi öncesi işaretleme yapılabilir. Bu US ve mamografi yardımıyla tel iğne yerleştirip şüpheli bölgeyi çıkarmak için kılavuzluk yapar. Bir kitle olmadığı için bu yapılmadan biopsi yapılırsa mamografide görülen şüpheli lezyon bulunamayabilir.

Perkütan Biyopsiler

Perkütan biopsi açık cerrahi biopsiye oranla daha hızlı, daha az zarar verici ve ucuzdur. Memede kozmetik sonucu iyidir. Benign lezyonu olan kadınlarda cerrahi biopsi ihtiyacını azaltmakta ve kanserli hastalarda cerrahi işlem sayısını düşürmektedir.

İnce iğne aspirasyon biyopsileri (İİAB) yetersiz materyel oranı yüksek (%34) olması nedeni ile sınırlı vakada kullanılmalı daha çok kist ponksiyonukoaplike kistlerde kullanılmalı.

Kalın iğne biopsileri cerrahi biyopsi ile %60-95 uyum gösterdiği saptanmıştır.En iyi sonuç bir elde US eşliğinde uzun kesi yapan iğnelerle en az 5 örnek alındığında elde edilmektedir. Ancak bunlar otomatik tabanca ile yapıldığı için ve her parça için memeye girildiğinden bunun sonucunda girilen bölgeler kan toplanması nedeni ile kalsifikasyon ve küçük lezyonların tanısında güçlük oluşturmaktadır. Histolojik ayrımın yapılmasında çıkan parçalar bazen yetersiz kalabilmektedir.

Vakumlu biyopsi otomatik olarak yapılır. Doku iğneyi memeden çıkarmadan vakum yardımı ile iğne içinden geriye çekilip çıkarılmakta bu nedenle tek seferde çok sayıda örnek alınabilir.

Perkütan biyopsilerden sonra patoloji sonuçları görüntüleme bulgularıyla karşılaştırılmalı arada uyumsuzluk olabilir. Perkütan biyopsilerin %2-10 arası yanlış negatif çıkma durumu söz konusudur.

Perkütan biyopsi sonucu radyolojik bulgularla uyumlu benign bulgu gelirse hastanın periyodik izlenmesi gerekir.Lezyon orada durdurduğu sürece takip önemlidir.

Cerrahi Biyopsi

Lezyonun bir kısmını veya tümünü lokal veya genel anestezi ile çıkarılıp patolojik tetkike gönderilmesidir. Lokal mi genel mi olacağına mutlaka cerrahla birlikte karar vermelidir.

Bütün biyopsileri sırf hasta tercihi ile değil hastaya uygulanabilecek en iyi metodu hasta ve cerrah birlikte karar vermeli çünkü doğru tanı koyabilme hızı cerrahın kitle hakkındaki görüşü bu biyopsinin şeklini belirleyecektir.

Tedavi

Meme kanserinin tedavisi cerrahidir.

Evresine göre

* Parsiyel mastektomiden (memenin kısmi çıkarılması) modifiye radikal mastektomiye (tüm bölgesel lenfler meme ve çevrede bunların çıkarılması) kadar değişik alternatifler vardır.

* Cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Uygun vakalarda hormon tedavisi uygulanabilir.

* Cerrahi tedavide mutlaka cerrahla konuşularak hasta için en iyi olan metodun seçilmesi şeklinde olmalıdır. Bunda tümörün cinsi büyüklüğü vs. düşünülerek cerrahi metot seçilecektir. Hastanın beklentileri önemlidir ama operasyon sonrası tedavileri yaptırması da önemlidir. Tıpta hastalık yok hasta var denir buda meme cerrahisinde hem operasyonun seçiminde hemde tedavinin sonuçlarında etkendir.

* Hastalar şunu bilmelidir meme kanseri tedaviye çok iyi yanıt verebilen bir kanser olduğunu erken yakalanırsa ve tedavisini doğru yaptırırsa çok iyi sonuç alabilmektedir. Son olarak ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR diyelim.

Kaynaklar

* James O. Woolliscroft, MD. Handbook of current diagnosis Treatment 2001

* Principles of Surgery Schwartz. Breast. Seventh Edition Part I

* Temel Cerrahi Prof Dr İskender Sayeş 2004 Ankara 3. Baskı

* American College of Radiology (ACR) 1998 Third Edition Reston Breast Luaging

 

Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© 2008 Yeniköy Tıp Merkezi

Köybaşı Cad. Mübaşir Sok. No:2 Yeniköy Sarıyer / İstanbul

444 10 97

Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin yada konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği, asla kişisel teşhis yada tedavi yönetiminin seçimi için değerlendirilmemelidir.   

Tasarım ve Geliştirme

serdarcamlica.com