Yeniköy Tıp Merkezi

Ana Sayfa  |  Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

Check-Up

50 yaşın üzerindeki herkesin düzenli olarak check-up yaptırmasını öneriyoruz.

Devamı

Mamografi

Yeniköy Tıp Merkezi'nde Mamografi yaptırmak çok kolay.

Devamı

Fizik Tedavi

Yeniköy Tıp Merkezi en yeni teknoloji ile fizik tedavi hizmeti vermektedir.

Devamı

Ağız ve Diş Sağlığı

Rutin kontrollerle sağlıklı ve mutlu gülüşlere sahip olabilirsiniz.

Devamı

Hasta Hakları

Yeniköy Tıp Merkezi'nde tedavi olmaya başlamadan önce haklarınızı öğrenin.

Devamı

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Dr. Sezer Sönmez

Psikiyatri Uzmanı

Obsesyonlar (takıntı) yineleyici istem dışı zihne giren ve anksiyete yaratan düşünce duygu, impuls veya imgelerdir .(kirlenme, zarar verme , zarar görme, cinsel içerikli, dinsel içerikli.. ) Kompulsiyonlar (zorlantı) ise yineleyici, bir amacı varmış gibi görünen, kişinin yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranış (el yıkama, düzene koyma, kontrol etme) veya zihinsel eylemlerdir(dua etme, sayı sayma, bir takım sözcükleri sessiz bir biçimde söyleyip durma). Kompulsiyonlar obsesyona bir tepki olarak ortaya çıkar.

Obsesyon ve kompulsiyonlar belirgin strese neden olurlar ve günde en az kişinin 1 saatini ve ya ileri derecede işlevselllik kaybına neden olurlar.(mesleği kasiyer olan ve emin olamayan bir kişinin 5-6 kez saymadan para üstü verememesi, temizlikle ilgili obsesyonları olan bir ev hanımının tonlarca su faturası, normal aylık tüketilen temizlik malzemelerinin kat be kat fazlasını kullanması ve diğer işlerini yapamaması... )

OKB daha önceleri kronik, nadir görünen, gidişatı kötü bir bozukluk olarak düşünülürdü. Ancak yapılan son çalışmalarla genel toplumda düşünüldüğünden daha yaygın olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu durum OKB’ ye olan ilgiyi artırmış, etyolojisi, tedavi yöntemleri ve diğer psikiyatrik bozukluklarla olan ilişkisi araştırılmıştır.

OKB genellikle ergenlik ya da erken erişkinlik döneminde başlar, ortalama başlangıç yaşı 20-26 yaşlar arasıdır. Çocukluk çağında başlaması da seyrek değildir.Genelde hastaların 2/3'nde semptomlar 25 yaşından önce yerleşir.

OKB’nin yaşam boyu yaygınlık oranı %1.9-3.3 arasında bulunmuştur. Hastaların çoğunda hem obsesyonlar hem de kompulsiyonlar bir arada görülebilmektedir. Yalnızca obsesyonlar ya da yalnızca kompulsiyonlar da görülebilir. En sık görülen obsesyonlar kirlenme obsesyonları olup, saldırganlık obsesyonları, cinsel obsesyonlar ve simetri obsesyonları sık görülen diğer obsesyonlardır. En sık olarak yıkama kompulsiyonları görülürken, kontrol etme, sayma ve düzenleme kompulsiyonları ise diğer sık görülen kompulsiyonlardır.

OKB de tedavi ilaçlar ve terapilerle sağlanır.

Kaynak: Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry sekizinci baskı

 
Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© 2008 Yeniköy Tıp Merkezi

Köybaşı Cad. Mübaşir Sok. No:2 Yeniköy Sarıyer / İstanbul

444 10 97

Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin yada konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği, asla kişisel teşhis yada tedavi yönetiminin seçimi için değerlendirilmemelidir.   

Tasarım ve Geliştirme

serdarcamlica.com