Yeniköy Tıp Merkezi

Ana Sayfa  |  Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

Check-Up

50 yaşın üzerindeki herkesin düzenli olarak check-up yaptırmasını öneriyoruz.

Devamı

Mamografi

Yeniköy Tıp Merkezi'nde Mamografi yaptırmak çok kolay.

Devamı

Fizik Tedavi

Yeniköy Tıp Merkezi en yeni teknoloji ile fizik tedavi hizmeti vermektedir.

Devamı

Ağız ve Diş Sağlığı

Rutin kontrollerle sağlıklı ve mutlu gülüşlere sahip olabilirsiniz.

Devamı

Hasta Hakları

Yeniköy Tıp Merkezi'nde tedavi olmaya başlamadan önce haklarınızı öğrenin.

Devamı

Kişilik Bozuklukları

Dr. Sezer Sönmez

Psikiyatri Uzmanı

Kişilik bozukluğu yaygın ve kronik bir bozukluktur. Genel toplumdaki yaygınlığı % 10 ile % 20 arasında olduğu hesaplanmakta ve süresi on yıllarla ifade edilmektedir.Bu durum toplumdaki, en azından her 5-10 kişiden birinin kişilik bozukluğuna sahip olduğu anlamına gelmektedir.Şiddet içeren veya içermeyen suç örneklerinin çoğu ve hapishane populasyonunun büyük bir kısmı altta yatan bir kişilik bozukluğu ile ilişkilidir.Bu bireylerin çalışma ve sevme yetilerinde süregen bir bozuklukları vardır.

Kişilik Bozuklukları Alt Tipleri :

A Kümesi Kişilik Bozuklukları

Paranoid kişilik bozukluğu:Paranoid kişilik bozukluğunun temel özellikleri aşırı şüphecilik ve diğer insanların davranışlarını kasten alçaltıcı, kötü niyetli, tehtitkar, kötüye kullanıcı veya aldatıcı şeklinde yaygın bir yorumlama eğiliminde olma ve bu yorumlara güvenmedir.

Şizoid kişilik bozukluğu: Erken erişkinlikte başlayan ve devam eden kişiler arası ilişkilerdeki duyguların dışa vurumunda kısıtlılık ve sosyal bağlanmanın olmamasıdır.Tek başına yapılan aktiviteleri tercih , yakın ilişkilere ilgi duymamak ve zevk almamak, yakın arkadaşlık , dostluk kurmamak. Şizotipal kişilik bozukluğu:Bilişsel algısal bozukluklar(tuhaf inanışlar ve büyüsel düşünce, geleceği görebilme, 6. his diye bilinen inanışlar), tuhaf davranışlar kadar, kişiler arası yakın ilişki kurma kapasitesindeki azalma ile ilişkili yaygın bir hoşnutsuzlukla kendini gösteren sosyal ve kişiler arası iletişim yetersizlikleri ile karakterizedir.

B Kümesi Kişilik Bozuklukları

Antisosyal kişilik bozukluğu:15 yaşından itibaren başlayan ve erişkinliktede devam eden yaygın olarak başkalarının hakkını önemsememe ve başkalarının hakkına tecavüz etmedir.Sosyal kurallara uymakta başarısız olma, hilekarlık, ,dürtüsellik, tekrarlayıcı fiziksel saldırganlık, tedbirsizlik, sorumsuzluk, pişmanlık duymama, vurdumduymazlık temel özellikleri gösterirler.

Narsistik kişilik bozukluğu:Yaygın bir büyüklük duygusu, beğenilme ihtiyacı, empati yoksunluğu ve süregen şiddetli kıskançlık temel özellikleridir.(Kibirlilik kendini beğenmişlik, sınırsız başarı , güç , zeka ile zihninin sürekli meşgul olması, yetkili olma hissi, insanları kendi çıkarı için kullanma , yüksek seviyede beğenilme ve alkışlanma isteği, , kırılgan öz saygı, davranışlarının başkaları tarafından izlenmesi durumunda daha motive şekilde yapılması.)

Histrionik kişilik bozukluğu:Temel özellikleri kendini aşırı dramatize etme, aşırı duygusallık ve dikkat çekmedir.(ilginin merkezinde olma ihtiyacı, fiziksel görüntüsünü dikkat çekmek için kullanma, hızla değişen ve yüzeyel duygusal ifadeler, provakatiflik, taklitçilik, abartılı taklitsel konuşma, gerçekte olduğundan daha yakın ilişkileri var gibi gösterme, gecikmiş isteklere toleransın az olması)

Borderline kişilik bozukluğu: Kendini sürekli boşlukta hissetme, gerçek ya da hayali bir terkedilmeden kaçma için sürekli çılgınca çabalar gösterme, belirgin ve sürekli olarak karasız benlik algısı ya da kendilik imajı, kendine zarar verme olasılığı yüksek olan dürtüsel davranışlar, uygunsuz yoğun kızgınlık ve öfke kontrol güçlüğü, tekrarlayan korkutmalar veya dikkat çekmeye yönelik eylemler kendini kesmeler, aşırı yüceleştirme ile aşırı değersizleştirme arasında değişmeyle karakterize dengesiz ve yoğun kişiler arası ilişkilerle belirli bir bozukluktur.

C Kümesi Kişilik Bozuklukları

Çekingen kişilik bozukluğu: Temel özelliği eleştirilere aşırı ve yaygın duyarlık , sosyal ketlenme ve yetersizlik duygularıdır.

Bağımlı kişilik bozukluğu: Yaygın ve abartılı bakım alma ihtiyacı ve buna bağlı olarak oluşan yapışkan davranışlar, itaatkarlık, ayrılma korkusu ve kişiler arası bağımlılıkla karakterizedir.
Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu: Katı ve inatçıdırlar.Düzenlilik, mükemmelliyetçilik üzerine aşırı kafa yorarlar.Kendilerini işe ve üretkenliğe adarlar, yapılan etkinliğin amacını unutacak kadar ayrıntılar, kurallar ve listelerle uğraşabilirler.
Kişilik bozukluklarında tedavi psikofarmakoloji ve psikoterapilerle uzun zamanda tamamlanır.

Kaynak: Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry sekizinci baskı

 
Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© 2008 Yeniköy Tıp Merkezi

Köybaşı Cad. Mübaşir Sok. No:2 Yeniköy Sarıyer / İstanbul

444 10 97

Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin yada konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği, asla kişisel teşhis yada tedavi yönetiminin seçimi için değerlendirilmemelidir.   

Tasarım ve Geliştirme

serdarcamlica.com