Yeniköy Tıp Merkezi

Ana Sayfa  |  Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

Check-Up

50 yaşın üzerindeki herkesin düzenli olarak check-up yaptırmasını öneriyoruz.

Devamı

Mamografi

Yeniköy Tıp Merkezi'nde Mamografi yaptırmak çok kolay.

Devamı

Fizik Tedavi

Yeniköy Tıp Merkezi en yeni teknoloji ile fizik tedavi hizmeti vermektedir.

Devamı

Ağız ve Diş Sağlığı

Rutin kontrollerle sağlıklı ve mutlu gülüşlere sahip olabilirsiniz.

Devamı

Hasta Hakları

Yeniköy Tıp Merkezi'nde tedavi olmaya başlamadan önce haklarınızı öğrenin.

Devamı

Tiroid Kanserleri

Op. Dr. Y. Kemal Akay

Tiroid kanserleri tüm kanserlerin %0.5'ini oluşturur. Nontoksik nodüler guatrların %5-17'sinde,toksik nodüler guatr vakalarında %1'inde ,tek tiroid adenomlarının %11-30'unda kansere dönüşüm tespit edilmiştir. Tiroid kanserleri 50 yaş civarındaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Papiller ve foliküler kanserlerin %70 de klinik bulgu yoktur.(asemptomatik). Medüller kanserlerin de %50'si asemptomatiktir. Olası klinik bulgular; mevcut tiroid kitlesinde hızla büyüme ,geçmeyen ses kısıklığı,yutma güçlüğü,boyun lenf bezlerinde büyüme,boyunda kitle şikayetleri olabilir.

Tirod kanserleri iyi ve kötü differansiye tiroid kanserleri olarak ikiye ayrılır.

İyi Differansiye Tiroid Kanserleri :

1 - Papiller Tiroid Kanseri : Papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin %50'sini oluşturur.Yavaş gelişir,Lenfatiklere yayılabilir. Kanda TSH fazlalığı dikkati çeker.Radyolojik tetkikte kitle içinde kalsiyum parçacıkları (Psammoma cisimleri) görülebilir. Tedavi total tiroidektomi ve lenf metastazı varsa lenf eksizyonudur.Tedavi seçeneği, bulgulara göre cerrah tarafından seçilir.Daha sonra RAİ tedavisi uygulanır.Bu hastalarda TSH 'ı baskı altında tutmak için ömür boyu tiroid hormonu verilmesi gerekir.

2 - Foliküler Tiroid Kanseri: Tiroid kanserlerinin %25'ini foliküler kanserler oluşturmaktadır.İleri yaşlarda ortaya çıkar ve yavaş ilerler.Kan yoluyla yayılır,uzak metastaz yapabilir.Tedavi total tiroidektomi ve RAİ tedavisidir.Ameliyatın cinsini cerrah belirler.Ameliyat sonu hastalar tiroid hormon tedavisi alır.Sürvi 10 yıl için %70.'dir.

Kötü Differansiye Tiroid Kanserleri :

1 - Medüller Tiroid Kanseri : Medüller tiroid kanseri ailevi eğilim gösterir.Tiroid kanserlerinin %15'ini oluşturur.Paratroidi oluşturan hücrelerin tiroidin içine göçmeleri ile oluşan C hücrelerine(parafoliküler) ait gelişmedir.Multifokal olabilir.Kısa sürede uzak metastaz yapar.Kalsitonin salgılar.Tedavi total tiroidektomi ve boyun disseksiyonu yapılır.

2 - İndiferansiye Tiroid Kanseri : İndiferansiye tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin %10'unu oluşturur. Çok hızlı ilerler. Kan ve lenf yoluyla metastaz yapar.Çoğu inoperabldır.%90'ı bir sene içerisinde kaybedilir.

Tiroid Kanserlerinde Tanı Yöntemleri :

1- Tiroid hormon testleri

2- Tiroid Ultrasonu ve Renkli Doppler Ultrasonografi

3-Tiroid sintigrafisi

4- İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi : İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(İİAB): 23-27 nolu iğne ile yapılır.Tiroid nodülünün benign, şüpheli kanser yada kanser olup olmadığını minimal komplikasyonla gösteren bir yöntemdir.Diğer klinik bulguları kanser düşündüren hastalarda İİAB'nin negatif olması kanser varlığını ekarte etmez. İİAB 'si Ultrasonografi eşliğinde yapılırsa daha iyi sonuç verebilir. İİAB de karsinom olarak değerlendirilen hastalara tiroidektomi yapılmalıdır. Tiroid ultrasonu ve Renkli Doppler Ultrasonografisi , kistik ve solid nodülleri birbirinden ayırır.Soliter nodüllerin yaklaşık % 20 si maligndir.Ultrasonografi nodülün büyüyüp büyümediğini gösterir.Malign- benign ayrımı kısmen de olsa yapılabilir.Boyundaki patolojik lenf nodları gösterilebilir. Radyoaktif tiroid sintigrafisi; Sıcak veya soğuk nodül ayrımı yapar.Sıcak ve küçük nodüller etraf dokudan daha fazla radyoiyodin tutar.Bu nodüllerin kanser riski %1 'dir.Aksine soğuk nodüllerin yaklaşık %20'si maligndir.Nadiren BT,MR gibi tetkikler istenebilir.
 

Poliklinik ve Birimlerimiz  |  Doktorlarımız  |  Medikal Yazılar  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  Randevu - İletişim

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© 2008 Yeniköy Tıp Merkezi

Köybaşı Cad. Mübaşir Sok. No:2 Yeniköy Sarıyer / İstanbul

444 10 97

Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin yada konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği, asla kişisel teşhis yada tedavi yönetiminin seçimi için değerlendirilmemelidir.   

Tasarım ve Geliştirme

serdarcamlica.com